Rapportages en presentaties

Resultaten januaritelling wintervogels 2023
Kort verslag van de telling van wintervogels in het werkgebied van de VWG in januari 2023 (30 mB)

Weidevogelbescherming rond Zutphen 2022
Verslag van het weidevogelwerk in Voorsterklei, het buitengebied van Warnsveld en Zutphen en enkele percelen bij Vorden.

Watervogeltellingen in Zutphen en omgeving in 2021
Verslag van de maandelijkse watervogeltelingen in en rond Zutphen in 2021 (52 pagina’s)

Weidevogelverslag 2020
Weidevogelbescherming rond Zutphen en Warnsveld in s2020

Watervogeltellingen in de Bronkhorsterwaarden 2005-2017
Verslag van dertien jaar maandelijkse watervogeltellingen in de uiterwaarden van de IJssel

Weidevogelbescherming 2011 Zutphen en omstreken
Verslag van beschermingsresultaten bij weidevogels in Tichelbeekse Waarden en andere percelen in de regio

Sprinkhanen en krekels in de regio Zutphen 2001 – 2010
Een overzicht van wat er bekend is over deze diergroep binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep

SOVON-inventarisatierapport 201006
Broedvogels van SBB-objecten langs de IJssel (west) 2009

SOVON-inventarisatierapport 201007
Broedvogels van SBB-objecten Gorssel en Bronckhorst langs de IJssel in 2009

Uitgangspunten en voorstellen groenbeleidsplan Zutphen 2009
Uitgangspunten en voorstellen van de Vogelwerkgroep Zutphen als inbreng voor een nieuw groenbeleidsplan in de Gemeente Zutphen

Zwartboek natuur in Zutphen 2009
Een kort en anekdotisch overzicht van natuurvernieling binnen het werkgebied van de VWG Zutphen in de eerste helft van 2009

Broedvogelinventarisatie watervogels in stad Zutphen in 2008
Resultaten inclusief verspreidingskaarten van integrale broedvogelinventarisatie van de watervogels in de stad Zutphen in 2008

Rapport libellen Empese & Tondense heide en Zilvense broekbeek 2005-2008
Natuurontwikkeling blijkt een succes. M.J.T. van der Weide 19 pagina’s + 3 bijlagen

Broedvogels van Het Laakse Veld in Zutphen 2006
Resultaten inclusief verspreidingskaarten van een integrale kartering van 23,9 ha van woonwijk ‘Het Laakse Veld’ te Zutphen in 2006

Broedvogels van woonwijk Welgelegen, Zutphen in 2006
Resultaten inclusief verspreidingskaarten van een integrale kartering van 32 ha van woonwijk ‘Welgelegen’ te Zutphen in 2006