Jaarboeken

Ieder jaar maakt de vogelwerkgroep een jaarboek. In het jaarboek staan de verslagen van de verschillende werkgroepen van de vogelwerkgroep, zoals de uilenwerkgroep en de jonge vogelaars. Vaak staan er ook ringverslagen in en verslagen van cursussen en excursies. Ook anekdotes over vogels in ons werkgebied en ervaringen van onze leden ver daarbuiten nemen we op. Het eerste jaarboek is van 2005.

Heb je een verhaal voor het jaarboek? Stuur het voor 15 januari van het volgende jaar naar het secretariaat.

Jaarboek 2022
Inhoud:

 • Voorwoord
 • Jaarverslag Uilenwerkgroep 2022
 • Vogels uit ons werkgebied 1
 • Procedures
 • Vogels uit ons werkgebied 2
 • Jaarverslag van de jonge vogelaars
 • Vogels uit ons werkgebied 3
 • Roofvogelcursus
 • Vogels uit ons werkgebied 4
 • Ringstation Eefde
 • Vogels uit ons werkgebied 5
 • Bestuursverslag

Jaarboek 2021
Inhoud:

 • Voorwoord
 • Procedures
 • Jaarverslag van de UWG
 • Grauwe klauwieren rondom Zutphen
 • Jaarverslag van de jonge vogelaars
 • De zeearend en de visarend
 • Jaarverslag excursiecommissie
 • Excursie Texel
 • Jaarverslag ringstations
 • Broedvogels van de Tichelbeeksewaard
 • MUS-telgebied 7202
 • Bestuursverslag

Jaarboek 2020
Inhoud:

 • Voorwoord: het jaar van het virus
 • De excursies van 2020
 • Voor de laatste keer najaarstrekkers tellen op de telpost Warnsveld
 • De MUS-telling ging gewoon door
 • Procedures: de provincie blijft hardleers
 • De oelenwappers deden niet veel
 • De jonge vogelaars gingen toch op pad
 • Ringverslag ringstation Eefde 2020
 • Januaritellingen 2018-2020
 • Ringen van oeverzwaluwen op De Mars
 • Weidevogels beschermen met gaas
 • Weidevogels ten westen van de IJssel
 • Vervolgcursus herkennen van roofvogels 2019
 • In memoriam Jules Philippona
 • Bestuursverslag 2020

Jaarboek 2019
Inhoud:

 • Voorwoord: kleine karekiet
 • Weidevogelbescherming in 2018 en 2019
 • De excursies in 2019
 • Meetnet urbane soorten: MUS
 • Het Reestdalweekeind in mei
 • Succesvol broedgeval van de grauwe klauwier in de Ravenswaarden
 • Provinciaal beleid: spreeuw en roek lijken gered, nu de ganzen nog!
 • De jonge vogelaars
 • Jaarverslag uilenwerkgroep de Oelenwappers 2019
 • Ringverslag ringstation Eefde 2019
 • Ringverslag ringstation Klarenbeek 2019
 • In memoriam John Kerssen
 • Bestuursverslag 2019

Jaarboek 2018
Inhoud:

 • Succes voor de VWG bij het faunabeleid van de provincie
 • De jonge vogelaars
 • Meerkoetenprocedure in 2018
 • Ringer worden
 • Jaarverslag vogelringstation Eefde
 • Excursies in 2018
 • Weekeindje Tiengemeten
 • Broedvogels van het Emerpark in 2018
 • De roek in 2018, opnieuw in mineur
 • Kijkhut Rammelwaard zonder vogels?
 • Bestuursverslag 2018

Jaarboek 2017
Inhoud:

 • Gierzwaluwkasten
 • Mezen verslaan processierups
 • Knobbelzwanenstrijd
 • Roeken in 2016 en 2017
 • Uilenwerkgroep ‘de Oelenwappers
 • Excursies
 • Weidevogelbescherming in 2016 en 2017
 • Bosuilen in de Boompjes
 • Kijkhutperikelen
 • Jonge vogelaars
 • Prachtig jaar voor de slechtvalk
 • Knobbelzwanen in Zutphen
 • Zwartbuikwaterspreeuw: 7 november 2015 ? 7 november 2017
 • Bestuursverslag 2017

Jaarboek 2016
Inhoud:

 • Juridische strijd tegen het afschieten van knobbelzwanen
 • Bevers in Zutphen
 • Excursies
 • Onverwachte opwinding op 10 januari
 • Mijn Zutphense vogel big year
 • Uilenwerkgroep ‘de Oelenwappers’
 • Dramatisch jaar voor de slechtvalk
 • Bestuursverslag 2016

Jaarboek 2015
Inhoud:

 • Bestuursverslag 2015
 • Verslag jubileumactiviteiten
 • Inzending Frank Schrey – eerste prijs vogelwedstrijd
 • Verslag uilenwerkgroep Zutphen ‘de Oelenwappers’
 • Verslag meetnet urbane soorten (MUS)
 • Verslag vogelringstation Klarenbeek
 • Weidevogelverslag
 • Verslag excursiecommissie
 • Ganzen en zwanen: rechtszaken

Jaarboek 2014
Inhoud:

 • In gesprek met de oprichters van de VWG
 • Geslaagd broedgeval Slechtvalk in de stad Zutphen
 • Tien jaar excursies met de vogelwerkgroep
 • Broedvogels van Hackfort en ‘t Suderas en omgeving in 2013
 • De Huiszwaluw als broedvogel in Zutphen en omgeving
 • Verslag Uilenwerkgroep ‘de Oelewappers’ over 2014
 • De ontwikkeling van de Roek vanaf 2005
 • Voorkomen Slechtvalk in en rond Zutphen 2005-2015
 • De Ooievaar als broedvogel tussen 2005 en 2014
 • Januaritelling 2015
 • Het ringen van Ooievaars
 • Bestuursverslag vogelwerkgroep 2005-2015
 • Overzicht artikelen jaarboeken 2005-2013

Jaarboek 2013
Inhoud:

 • Broedvogels van de Gorsselse Heide
 • Bigyear 2013
 • Meetnet Urbane Soorten Zutphen
 • Broedende Knobbelzwanen in Zutphen in 2013
 • Verslag 2013 uilenwerkgroep Zutphen ‘De Oelenwappers’
 • Vogelringstation Klarenbeek – jaarverslag ringactiviteiten 2013
 • De Roek in Zutphen en omgeving in 2013
 • Weidevogelbescherming 2012 en 2013 Zutphen en Warnsveld
 • Excursies 2013
 • Bestuursverslag 2013

Jaarboek 2012
Inhoud:

 • Broedresultaten Oeverzwaluwen in en rond Zutphen in de jaren 2011 en 2012
 • De Knobbelzwaan als broedvogel in en rond de stad Zutphen in 2012
 • vwgzutphen.waarneming.nl in 2012
 • Vogels komende jaren niet veilig voor ‘atlassers’
 • Verslag 2012 Uilenwerkgroep Zutphen ‘de Oelenwappers’
 • Weidevogelverslag 2012 van de ijsbaan Zutphen
 • Vogelringstation (VRS) Klarenbeek – Jaarverslag Ringactiviteiten 2012
 • Verslag Excursiecommissie 2012
 • Bestuursverslag 2012

Jaarboek 2011
Inhoud:

 • Vestiging Middelste Bonte Specht als broedvogel rond Zutphen
 • Gierzwaluw onderzoek Zutphen 2011
 • Als je de vogels weer hoort zingen
 • Verslag 2011 Uilenwerkgrep de Oelenwappers
 • Knobbelzwanen in en rond Zutphen
 • Grauwe Ganzen van De Vijver
 • Weidevogelbescherming 2011 Zutphen en omstreken
 • Van de excursiecommissie
 • Bestuursverslag 2011

Jaarboek 2010
Inhoud:

 • Verslag 2010 Uilenwerkgroep Zutphen
 • Broedresultaten Oeverzwaluwen in 2010 in Zutphen en omgeving
 • Het stedelijk gebied van Zutphen als toevluchtsoord voor vogels in de winter
 • Weidevogelbescherming 2010 Tichelbeekse Waarden e.o.
 • De Roek in Zutphen en omgeving in 2010
 • Broedvogels van Staatsbosbeheerterreinen langs de IJssel
 • Bestuursverslag 2010

Jaarboek 2009
Inhoud:

 • De Roek in Zutphen en omgeving in 2009
 • Broedresultaten Oeverzwaluwen in 2009 in Zutphen en omgeving
 • De Ooievaar in het werkgebied van de Vogelwerkgroep
 • Weidevogelbescherming 2009 Tichelbeekse Waarden en omstreken
 • Slechtvalk ontdekt nestkast in toren Walburgis
 • Werkgroep de oelewappers
 • Broedvogels van de IJsseluiterwaard Cortenoever in 2008 en 2009 met een terugblik tot 1975
 • Januaritellingen in de regio Zutphen 2006 t/m 2010: Kolgans, Boomklever en Boomkruiper
 • Bestuursverslag 2009

Jaarboek 2008
Inhoud:

 • Natuurbescherming
 • Broedvogelonderzoek Empese en Tondense heide
 • Broedvogels van woonwijk Welgelegen in 2006
 • Broedvogels van woonwijk Het Laakse Veld in 2006
 • Jonge Kauw ontmoet Zwarte Kraai
 • De broedresultaten van de Oeverzwaluwen in het jaar 2008
 • Weidevogelbescherming 2008 Tichelbeekse Waarden
 • Watervogels in de stad Zutphen in 2008
 • Voorjaarsfenologie 2005 – 2008
 • Verkeersslachtoffers in 2006 – 2008
 • Bestuursverslag 2008

Jaarboek 2007
Inhoud:

 • Voorwoord: Om arenden te zien moet je met veel zijn.
 • Oeverzwaluwen in de Stokebrandsweerd
 • Broedresultaten Oeverzwaluwen in 2007 in Zutphen en omgeving
 • Buizerds in januari 2006: 352 of 450?
 • Verspreiding van roofvogels op Hackfort en Starink 2007
 • Weidevogelbescherming Tichelbeekse Waarden 2007
 • De Ooievaar in het werkgebied van VWG Zutphen
 • Vogels als verkeersslachtoffers in Zutphen
 • Zeldzame broedvogels en kolonievogels 2007
 • De Roek in Zutphen en omgeving in 2007
 • Bestuursverslag 2007

Jaarboek 2006 Inhoud:

 • Maandelijkse watervogeltellingen langs de IJssel in 2005 – 2006
 • Broedvogels van woonwijk ‘De Ooyerhoek’2001 en 2006
 • Broedseizoen Oeverzwaluwen Bronsbergen 2006
 • www.vwg-zutphen.nl
 • Bekvechten
 • De Huiszwaluw in de streek van IJssel en Berkel
 • De roofvogels van Hackfort en Starink in 2006
 • Broedvogels van het landgoed Hackfort: deelgebied Baakse weg – Veengoot
 • Fazanten in de omgeving van Zutphen
 • Weidevogels Tichelbeekse waarden 2006 (Zutphens deel)
 • Duiven tellen in de binnenstad
 • Broedvogels van het Landgoed Voorstonden in 2006
 • Een IJsvogelbroedwand in de Klarenbeek
 • Zeldzame broedvogels en kolonievogels 2006
 • Bestuursverslag 2006

Jaarboek 2005
Inhoud:

 • De Roek in Zutphen en omgeving
 • Broedvogelonderzoek Tichelbeekse waarden 2005
 • Broedvogels in de stad Zutphen (Berkelgebied-Deventerwegkwartier) 2005
 • Broedvogels van het landgoed Hackfort 2005
 • De roofvogels van Hackfort en Starink in 2005
 • Nestkast voor Slechtvalk geplaatst maar nog niet geopend
 • Broedvogels van de Ravenswaarden 2005
 • Fenologie
 • Zeldzame broedvogels en kolonievogels 2005
 • Bestuursverslag 2005