Zaterdag 28 oktober, excursie naar Fort de Pol en uiterwaarden bij de IJssel.

We vertrekken met 2 begeleiders en 7 kinderen, waarvan 1 voor

het eerst met ons mee is op een druilerige zaterdagochtend

naar de noordrand van Zutphen.

We worden verrast door een opvliegende buizerd.

Daarna zien we een oude vuilnisbelt die is omgetoverd in een

heuvel waar nu zonnepanelen liggen en windmolens staan.

Genoeg energie om ons heen om de bult op te klimmen en de

telescoop neer te zetten

We turen de lucht af, zien zilver- en kokmeeuwen, deze laatsten

in winterkleed en besluiten daarna naar de IJssel af te zakken.

Onze nieuwe deelnemer heeft scherpe ogen en ziet wat weg

vliegen en op een paaltje belanden.

De kijker bijdehand en al snel zien we dat het om een

roodborsttapuit gaat, wel bijzonder rond deze tijd van het jaar

maar wat is hij prachtig.

We struinen door, zien ganzen overvliegen, grauwe en kol, mooi

in v- formatie en met een hoop kabaal.

Aan de overkant van het water ontdekken we kramsvogels, die

hier komen overwinteren.

Ze zijn te ver weg om goed te kunnen bekijken.

Dat lukt wel met de aalscholver, die hoog op een driehoeksbord

zijn vleugels spreidt om te drogen.

Een van de kinderen vertelt ons waarom hij dat doet, weinig vet

in het verenkleed omdat hij graag lang en diep duikt naar vis.

Het is even tijd voor een korte pauze, we warmen ons aan de

chocolademelk en gaan daarna met vereende kracht verder en

ontdekken een wel heel vreemde gans tezamen met 2 grauwe

ganzen maar deze is groter en heeft de kop van een canadese

gans, het lijkt wel een kruising tussen beiden we noemen hem

mixgans.

Daarna vinden we de restanten van een andere gans(?)

Slachtoffer van een roofvogel…een vos…..we zullen het niet

weten.

We lopen verder, spotten een kleine canadese

gans, zilverreiger, blauwe reigers en graspiepers die opvliegen.

Bij een waterpoel zien we krakeenden in gezelschap van een

wilde eend en een torenvalk hoog in de lucht.

Wat een vogelfeest!

Het laatste stukje van onze excursie leidt ons door een bosje

aan de rand van de waterpoel, we horen veel

roodborstjes, waaronder ook vast wintergasten, zien de

koolmeesjes maar dan…………………

Een hoog geluid aan de waterkant, de ijsvogel vlakbij!

Gauw zetten we de telescoop weer op en zijn allemaal stil en

horen hem of haar weer…….

De spanning stijgt want hoe graag wil je je lievelingsvogel ook

echt zien?

Helaas de vogel is gevlogen, jammer maar toch voldaan naderen

we ons eindpunt waar er op ons gewacht wordt.

We nemen afscheid van elkaar, het was een fijne ochtend!

Ellen

Klik op bovenstaand link voor het verslag met alle foto’s.