Zaterdag 24 april 2021: Empese en Tondense Heide

Vandaag naar het prachtige gebied, de Empese en Tondense Heide. Een gebied van Natuurmonumenten met vochtige graslanden, ondiepe plassen en kleine stukjes bos. Het heet Heide, maar veel heide is er niet meer. Frank en ik stonden op de parkeerplaats van het gebied, zes kinderen op te wachten. Te weten Chayenna, Ties, Kamille, Zeb, Jules en Johan. Op de parkeerplaats waren al de nodige vogels te horen en ook te zien. Bv een Grasmus met zijn mooie witte keeltje. Op ‘t Haaselpaadje een paar keer stil gestaan om goed te luisteren en kijken naar tjiftjaf, kool- en pimpelmees én de boompieper. Halverwege het paadje linksaf om door het weiland te struinen. Daar kwam een raaf overvliegen. Maar hoe zie je dat dan? Let goed op zijn staart, die is wigvormig. Gelukkig liet hij zich ook nog even horen. Ja duidelijk met zijn zware “krobkrobkrob”. Een stukje verderop zijn wat bosjes en daar zat een bosrietzanger te zingen. Wat heeft hij veel noten op zijn zang! Hij kan heel veel vogels imiteren. Vooral ook Afrikaanse.

Het gebied is op sommige stukken behoorlijk nat. Er loopt zelfs een vlonder door een deel van het gebied. Waterdichte schoenen of laarzen zijn wel handig, ook al kun je met laarzen ook nog natte voeten krijgen. Vraag maar aan Zeb.

Hieronder een lijst van vogels, die we gezien of gehoord hebben.

ooievaarkokmeeuwwinterkoningpimpelmees
knobbelzwaanholenduifroodborstboomkruiper
grauwe ganshoutduiftapuitgaai
Canadese ganskoekoekroodborsttapuitkauw
bergeendgierzwaluwzanglijsterroek
wilde eendgroene spechtmerelzwarte kraai
krakeendgrote bonte spechtzwartkopraaf
buizerdboerenzwaluwgrasmusspreeuw
torenvalkhuiszwaluwbosrietzangervink
meerkoetgraspieperfitiskneu
scholeksterboompiepertjiftjafrietgors
kievitwitte kwikstaartkoolmeesgeelgors