Zaterdag 13 november 2021: Nestkast voor koolmees timmeren

Niets leukers dan met de jonge vogelaars, er waren er zeven, een nestkast te timmeren! De kas achter de Kaardebol was voor een ochtend omgeturnd tot een timmerlokaal. Bouwpakketten, voorgezaagd door vogelwerkgroepnestkastenexpert Wim Nijenhuis, spijkers, EHBO-spullen en bakjes pepernoten, alles stond klaar om bijna van start te gaan. De kinderen, gewapend met een door henzelf meegebrachte hamer waren er bijna klaar voor. Eerst toonde Frank een nestkastenpresentatie, want hoe nestelen vogels en welke vogels hebben het meeste baat bij het plaatsen van een nestkast. Sommige tuinvogels zoals merels hebben aan dicht struikgewas of klimop tegen een muur genoeg, maar holenbroeders als huismus, kool- en pimpelmees willen oude bomen met holtes. En in onze veelal stenige omgeving ontbreekt het daar aan. Dus snakken o.a. koolmezen naar een mooie nestkast. Deze kun je het beste ophangen met de vliegopening op het noordoosten gericht. Daarmee heeft een pril vogelgezin niet teveel last van inregenen en oververhitting door felle zonneschijn. Extra prettig voor de vogels is het ophangen in een boom van wat nestmateriaal zoals een plukje ruige schapenwol. In koude winters zijn nestkasten ook erg geschikt als veilige schuil- en overnachtingsplaats. Frank rondde de inleiding af met een snelle uitleg van het omvormen van het bouwpakket tot een bewoonbare nestkast.

Daarna kon het oorverdovende timmerspektakel beginnen; binnen de kortste keren stonden de kinderen en wij ervan te kijken hoe slagvaardig ze zelf, met hier en daar een beetje hulp vanwege scheve of ondersteboven geplaatste wandjes, een mooie degelijke koolmezennestkast hadden getimmerd. Sommige kinderen versierden hun werkstuk nog met stempels van grutto, uil of zwaluw. En na de rustpauze met chocolademelk, vruchtensap en koek volgde de speurtocht naar een geschikte boom in de Kaardeboltuin en beklom Frank de ladder om de voorbeeldnestkast daarin op te hangen. Erg benieuwd of die aankomend voorjaar bewoond zal worden. Op de terugweg zagen we nog een vlucht puttertjes!

Prettig dat we op tijd konden afronden want sommige kinderen wachtte een heel ander spektakel, namelijk de intocht van St. Nicolaas.