Op 13 april zijn we naar de Stokebrandsweerd geweest.(Verslag excursie Jonge Vogelaars)

Samen op de fiets, als ganzen in de rij, grotendeels over een mooi vrijliggend fietspad.
Het was een leuke en gezellige excursie en het was heerlijk zonnig weer.
We hebben niet heel veel vogels gezien, maar er waren genoeg andere natuurfenomenen te ontdekken.
Al snel nadat we de fietsen geparkeerd hadden, zagen we twee koeien pal langs het hek in de wei liggen en die werden uitgebreid bekeken. Ook zongen de heggemussen volop en zat iets verderop een meerkoet op een nest in het water.
Even later zagen we een heel stel nesten van ooievaars en konden we de ooievaars duidelijk horen klepperen. Eén ooievaar kwam aanvliegen met een stel takken voor het nest; helaas verloor hij een deel van de takken. Overal in de weilanden zag je ooievaars op zoek naar eten.
Vervolgens werd er langs de IJssel enthousiast ijzererts verzameld, want dat kun je omsmelten tot een zwaard! Groot was de teleurstelling toen bleek dat Jouck en Hetty al die zware stukken niet in hun rugzakken mee wilden nemen. Een paar jongens zijn vast van plan om terug te komen om het ijzererts op te halen.
Je kon merken dat het water langs de IJssel hoog gestaan had. Langs de oever was het nog modderig en toen er een grote steen omgedraaid werd, bleek dat er allemaal kleine vlokreeftjes onder zaten. Die waren achter gebleven toen het water zakte. We hebben er zoveel mogelijk opgepakt en in de IJssel teruggezet.
Even later stuitten we op een heus labyrint, gemaakt van allerlei stenen.
Halverwege hebben we in het zonnetje langs de IJssel chocolademelk gedronken en een plak koek gegeten.
Dankzij de modder hebben we ook een aantal mooie sporen gezien. Eentje was mogelijk van een hermelijn (60% kans). Verder vonden we een dode mannetjes eend, eerst het lijf en later de kop.
Ook de mosselen waren verrast door het zakkende water; in het binnenwater lagen er heel veel op de oever in plaats van in het water. En ook die mosselen zijn zoveel mogelijk teruggegooid in het water. Dat was wel glibberen door de modder en zo nu en dan onderuit gaan.
In datzelfde binnenwater zaten ook een paar paartjes krakeenden. We konden ze heel goed bewonderen. Borre wist de door brandnetel geprikkelde vinger van Jouck te behandelen met de bloemetjes van de dovenetel. En het hielp!
Welke vogels hebben we gezien en/of gehoord: aalscholver, houtduif, kauw, wilde eend, heggemus, scholekster, krakeend, grauwe gans, buizerd, torenvalk, ooievaar.