Excursie Stelkampsveld

Op de fiets

Wanneer:

zaterdag 22 juni 2024 om 06:00

Locatie:

Ongeveer 2 weken voor de activiteit krijg je een uitnodiging met details

Kosten:

nvt

Toelichting:

Een Natura 2000 gebied met een gevarieerde broedvogelstand met vogels van beeklopen, bos en heide. Zo broeden er ijsvogel, wielewaal, roodborsttapuit en grauwe klauwier