Scholeksters op Mars

Onze vogelwerkgroep heeft een aantal leden die het broeden van scholeksters op platte daken monitoren.Van de gevonden nesten wordt een plek op de kaart gemarkeerd. Zie onder voor een voorbeeld. Behalve scholeksters broeden ook visdieven en sommige soorten meeuwen op daken.