Verslag Weekendexcursie Biesbosch 7 t/m 9 juni 2024

In de nacht van 18 op 19 november in het jaar 1421, slaat een stormvloed, bekend als de Sint Elisabethsvloed, een gat in de dijk ter hoogte van Strijen. Hierdoor komt de uitgestrekte polder De Groote Waard, ineens in open verbinding met de zee. Kort daarna bezwijkt de rivierdijk bij Woudrichem. Er ontstaat een groot binnenmeer, bijna de oppervlakte van het Markermeer, dat met eb en vloed tot voorbij de Langstraat in Brabant komt. De Groote Waard, waar landbouw en veeteelt floreerden, was door zijn grootte en ligging een kwetsbare polder. De bewoners, verspreid over zeker 27 dorpen die verdwenen onder het water, hadden niet de middelen noch de organisatie om de polder te redden. Wat overbleef was een groot binnenmeer, het Bergsche Veld, met een enkele visser en verpachte zalmsteken. Het gebied dat we nu kennen als de Biesbosch. ( Bron: SBB) Leden van de vogelwerkgroep gingen daar een weekend op pad. Lees hier de belevenissen in het indrukwekkende verslag van Pieter Hoefsloot