Nieuwsbrief nr. 49 juni 2024

In deze Nieuwsbrief, nieuws van het bestuur, cursussen, mededeling van de Jonge vogelaars, Vogelringgroep IJsselvallei, Ommetjes en overname website. En wie wat heeft voor de volgende nieuwsbrief mail dan voor 10 augustus je kopij naar wvgzutphen@gmail.com .