Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

De Werkgroep

De Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken is opgericht in april 2005. Het werkgebied omvat de gemeente Zutphen en delen van de gemeenten Brummen, Voorst, Lochem en Bronckhorst. Voor kaartjes zie Werkgebied.

De vogelwerkgroep heeft drie hoofddoelen:

  • Kennis verzamelen over vogels in ons werkgebied
  • Beschermen van vogels en hun leefgebied
  • Overdragen van kennis over en enthousiasme voor vogels

Kennis verzamelen over vogels in ons werkgebied

Door het uitvoeren van tellingen, het verzamelen en vastleggen van waarnemingen en het maken van inventarisaties weten we welke soorten en aantallen er binnen ons werkgebied verblijven. Door het verzamelen van deze gegevens kunnen we zien of er soorten achteruit of vooruit gaan, maar ook of er nieuwe soorten bijkomen. Het uitvoeren van tellingen kun je als lid alleen doen of in groepsverband. Neem voor meer informatie over de verschillende tellingen contact op met het secretariaat. Sinds 2012 is er binnen ons werkgebied een vogelringstation in Klarenbeek. Zie ook Trektellen en Waarneming.nl

Beschermen van vogels en hun leefgebied

Weidevogelbescherming in en rond Zutphen

De Tichelbeekse Waard, het uiterwaardengebied aan de westoever van de IJssel tussen de oude en de nieuwe brug, is een belangrijk broedgebied voor weidevogels als grutto, tureluur, wulp en soms zelfs kwartelkoning. Sinds 2007 heeft de vogelwerkgroep met pachters van deze weidegrond afspraken gemaakt over uitstel van maaien, aanleg van graseilanden of maaien om legsels heen. Weidevogelbescherming beperkt zich niet tot de Tichelbeekse Waard. We beschermen o.a. ook de kievitsnesten op de ijsbaan.

Uilenwerkgroep De Oelenwappers

Vanaf april 2010 valt de Uilenwerkgroep De Oelenwappers onder de vogelwerkgroep. Verder is de uilenwerkgroep aangesloten bij Stone, het steenuiloverleg Nederland. De leden van de werkgroep plaatsen, onderhouden en controleren nestkasten van steenuilen, kerkuilen, bosuilen en torenvalken. Jonge vogels krijgen een ring.

Overleg met de gemeente

De vogelwerkgroep houdt zich bezig met allerlei beleidszaken op het gebied van ruimtelijke ordening, groenbeheer, milieu, etc. We proberen de gemeenten steeds te wijzen op het belang van een goed beleid voor natuur in het algemeen en voor vogels in het bijzonder.

Overdragen van kennis over en enthousiasme voor vogels

Cursussen

De vogelwerkgroep verzorgt regelmatig vogelcursussen voor beginners of gevorderden. Tijdens deze cursussen krijg je theorielessen, daarnaast ga je samen naar buiten om de opgedane kennis in de praktijk te brengen.

Excursies

Ongeveer eenmaal per maand organiseren we een vogelexcursie voor leden. De excursies zijn zowel in ons eigen werkgebied als elders in het land, in andere landschappen met andere soorten. Een enkele keer gaan we naar het buitenland. Dat zijn doorgaans meerdaagse excursies. Excursies kondigen we aan via de mail of de website.

De Jonge vogelaars

Voor jongens en meisjes tussen de 8 en 12 jaar hebben we een jeugdafdeling: De Jonge Vogelaars. Er zijn zo`n 8 activiteiten per jaar waarbij ervaren vogelaars op stap gaan met onze jeugdleden. Jeugdleden zijn ook welkom op de andere excursies als ze door een volwassene worden begeleid. Ouders en kinderen ontvangen het programma via de mail. Zie ook in de menubalk onder Jeugd.