Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Uilenwerkgroep de Oelenwappers

Inleiding | Steenuil | Kerkuil | Torenvalk | Laatse nieuws | Contact

Laatste nieuws

Broedseizoen 2021

Het broedseizoen 2021 is begonnen voor de bosuilen. De UWG heeft een opname ontvangen waarin een bosuil mogelijk gaat broeden in een kerkuilkast.

Vanwege de coronapandemie en de contactbeperkingen zijn de steenuil-, kerkuil- en torenvalkkasten veelal nog niet schoongemaakt. Op dit moment is het advies nog steeds om vanwege de coronapandemie niet op pad te gaan om kasten te controleren. Ook is het dringend advies om altijd met z'n tweeën op pad te gaan om activiteiten van de UWG uit te voeren. Vandaar dat we nog wachten om de activiteiten weer op te pakken. Hopelijk worden de contactbeperkingen snel opgeheven en kunnen we alsnog op pad gaan.

Broedseizoen 2020

Vanwege de uitbraak van de coronaepidemie hebben we de activiteiten stilgelegd. Er is alleen incidenteel en op verzoek van de erfbewoners gereageerd om een nestkastcontrole uit te voeren. De uilenstand heeft voor zover wij kunnen overzien geen nadeel ondervonden van het stilleggen van de activiteiten, omdat alle kasten aan het begin van het broedseizoen 2020 schoongemaakt waren. We kunnen om bovenstaande reden geen broedresultaten presenteren van het broedseizoen 2020.