Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Weidevogeltellingen

Sinds de oprichting van de vogelwerkgroep houden we ons bezig met de bescherming van weidevogels in de Tichelbeeksewaard. De Tichelbeeksewaard is nog steeds een waar vogelparadijs. We vinden er nog grutto's, wulpen, gele kwikstaarten en soms zelfs kwartelkoningen. Ook vogels, die we niet tot de weidevogels rekenen, zoals roodborsttapuit, grasmus en bosrietzanger komen we er nog tegen. 's Winters verblijven er honderden kolganzen, grauwe ganzen en brandganzen.

Helaas verdwijnen ook soorten uit ons landschap. Scholeksters zien we al jaren niet meer als broedvogel in de Tichelbeeksewaard en ook kieviten lijken te zijn verdwenen. Dat laatste is zeer opvallend. Aanwezigheid van vossen of predatie door ooievaars en zwarte kraaien kan ermee te maken hebben. Ook droogte in het voorjaar, waardoor het gras eerder gaat groeien, kan een oorzaak zijn. Een andere oorzaak zou de toenemende aanwezigheid van winterganzen kunnen zijn. Die zijn er nog als de kieviten in maart terugkomen en hun eieren willen gaan leggen. Het aantal grutto's daalde tussen 2006 en 2010 net zo hard als het aantal kieviten, maar anders dan de kievit is de grutto daarna weer teruggekomen. We geven de hoop niet op, dat ook de kieviten weer terugkomen. Ons lid Frans Parmentier schrijft momenteel een boekje over de weidevogels in de Tichelbeeksewaard. De tabel is een klein voorproefje uit zijn boek.

Soort200620072008200920102011201220132014
scholekster21
kievit181813441
grutto158723477
tureluur1217131068629
wulp131233433
graspieper654347315
gele kwikstaart1099664113

kwartelkoning2412
patrijs222111
fazant21211
paapje11
roodborsttapuit11
rietgors4634323