Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Trektellingen

Ieder najaar tellen leden van de vogelwerkgroep trekvogels op de trektelpost Warnsveld. De telpost ligt sinds dit jaar in de buurt van de Warkense molen op de 'waterspreeuwlocatie' (zie kaartje).

De oude telpost op de brug over het afleidingskanaal moesten we verlaten vanwege de bouw van een zonnepark en de daarmee samenhangende afsluiting van de brug. De nieuwe telpost ligt in de buurt van de oude, waardoor we hopen dat de resultaten goed vergelijkbaar zullen zijn.

De resultaten vermelden we op de website Trektellen.
Kies daarvoor Analyse - Dagrecords - Nederland / Warnsveld en vul het jaartal in.

Een overzicht van de afgelopen 10 jaar vindt je op:
https://www.trektellen.nl/site/yeartotals/152/2020


Ligging van de trektelpost Warnsveld