Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Januaritelling

Inleiding

Sinds 2006 wordt in het werkgebied van de Vogelwerkgroep jaarlijks een telling gehouden van de wintervogels. Welke vogelsoorten verblijven in de winter in onze omgeving? Waar zitten ze en hoeveel zijn het er eigenlijk? Om daar achter te komen proberen we in de maand januari het hele werkgebied op alle vogels te tellen.

De winter is een periode van het jaar waarin relatief veel vogels redelijk "honkvast" zijn. Januari ligt tussen de na- & voorjaarstrek in en als plotseling invallende kou uitblijft, blijven de vogels in hun winterbiotoop. Wanneer we een wintertelling in één weekend zou houden zijn we erg afhankelijk van de grillen van het weer. Een weekend met regen en mist kan een telling doen mislukken. Een telperiode van vier weken maakt dat uitgeweken kan worden naar de dagen met redelijk tot goed weer en met een handvol tellers kun je zo toch nog op meerdere dagen, al fietsend en lopend heel wat (vierkante) kilometers afwerken.

Voor deze telling is het hele werkgebied verdeeld in 10 grote deelgebieden en deze zijn weer onderverdeeld in telgebieden. De verdeling en codering van de telgebieden is te vinden op pagina Deelgebieden.

Wil je meedoen met de januaritelling? Lees dan eerst de pagina Handleiding.