Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Zwaluwentil in Cortenoever

De Uilenwerkgroep de Oelenwappers heeft in opdracht van Waterschap Vallei & Veluwe op 15 mei 2015 in Cortenoever een zwaluwentil geplaatst. Dit is gebeurd in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier.

Voor zwaluwen hoeven geen compenserende maatregelen te worden genomen als er broedgelegenheid of foerageergebied verloren gaat door werkzaamheden of andere ingrepen in de natuur. Helaas vallen zwaluwen niet onder het speciale beschermingsprogramma van het rijk. Steenuilen en huismussen vallen wel onder dat programma. Daarom is aan de uilenwerkgroep gevraagd te zorgen voor nestkasten voor steenuilen. De uilenwerkgroep heeft daarom op verschillende locaties in Cortenoever nieuwe steenuilkasten geplaatst en tegelijkertijd ook gezorgd voor mussenkasten.

Omdat ook zwaluwen nestgelegenheid verliezen door de werkzaamheden in Cortenoever hebben Jannes van Santen en Goen Jansen van de uilenwerkgroep aan het waterschap gevraagd om medewerking te verlenen aan de plaatsing van een zwaluwentil in Cortenoever. Het waterschap was daar gaarne toe bereid en zorgde ook voor de benodigde financiën.

Wim Nijenhuis bouwde een til, die aan de onderkant open is, zodat behalve huiszwaluwen ook boerenzwaluwen en andere vogelsoorten er gebruik van zouden kunnen maken. En nu is het vooral afwachten.