Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Stadsduif (Columba livia domesticus)

Een cosmopoliet in de dakgoot

Over de stadsduiven in Zutphen is al heel wat te doen geweest. Met name de duivenpoep was voor vele bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad een ergernis. Daarom is in 2006 de Stichting Stadsduiven Zutphen opgericht. De stichting heeft zich gebogen over een duifvriendelijke bestrijdingswijze. Die manier is gevonden door het plaatsen van twee duiventillen in de binnenstad. Een til staat op het dak van Livera, de andere staat op het dak van Van Engelen tegenover van Haren. In deze tillen voeren vrijwilligers van de stichting de duiven en verwijderen ze de mest. En het gaat om grote hoeveelheden. De vrijwilligers sjouwen wekelijks rustig 50 kg voer naar boven. Hoeveel mest ze naar beneden mee terugnemen is niet bekend. Er zitten in totaal ongeveer 300 duiven in de tillen. Het aantal duiven blijft redelijk op peil, omdat de meeste eieren worden vervangen door kalkeieren. De poepoverlast in het centrum is flink afgenomen. De maatregel werkt dus goed.

Een andere maatregel om overlast van duiven te bestrijden is om de duiven te verjagen met een slechtvalk. Slechtvalken lusten graag stadsduiven. De slechtvalkkast op de Walburgistoren heeft er jarenlang ongebruikt bijgestaan, maar in 2015 hebben slechtvalken er een jong grootgebracht. De koster constateert, dat hij sinds die tijd aanmerkelijk minder rommel hoeft op te vegen rondom de kerk.

In 2006 is er een enquête geweest naar de overlast van duiven in het centrum. Die enquête wordt dit jaar herhaald. U kunt de enquête online invullen op de site van de stichting. Zie http://www.stadsduiven-zutphen.nl/