Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Slechtvalk (Falco peregrinus)

Slechtvalk in Zutphen eerste broedpaar voor de stad?

De afgelopen winter en zomer kwamen verschillende exemplaren slechtvalken voor in de leeftijd van adult tot nog onvolwassen beesten. Ook op de Walburgistoren, watertoren en de St. Janskerk zaten regelmatig verschillende exemplaren. Op de toren van de St. Walburgiskerk werd door de Vogelwerkgroep Zutphen in 2005 (hetzij nog een gesloten nestkast) een nestkast geplaatst voor slechtvalken, echter was er tot nu toe nog niet in gebroed. Vanaf de winter zat er regelmatig een paar. Dit paar heeft al menig keer baltsgedrag vertoond en bezoekt de nestkast veelvuldig. Ook prooiaanvoer van het mannetje naar het vrouwtje vindt veel plaats. Enkele keren is paring van dit paar waargenomen. In maart werden waarnemingen gedaan van het vrouwtje wat in de nestkast aan het broeden is. De verwachting is dan de ei(eren) omstreeks de na de derde week van april uitkomen. De gemiddelde eileg voor de slechtvalk in Nederland tot nu toe bekend is 15 maart.

Zowel vrouwtje als mannetje broeden de eieren uit in 29-32 dagen. De jongen blijven 35-42 dagen in het nest, maar dan duurt het nog circa 2 maanden voordat de jongen zelfstandig kunnen overleven. Tot 1990 was de slechtvalk een incidentele broedvogel. Daarna vestigde zich een populatie die vanaf het jaar 2012 boven de 100 paren uitkwam.

Rob van Swieten, april 2015

Broedresultaat 2017

Eind april 2017 zijn drie slechtvalkjongen geboren in de kast op de toren van de Walburgiskerk. Er waren dit jaar vier eieren. Eén ei is niet uitgekomen.