Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

IJsvogel (Alcedo atthis)

De ijsvogel is in de regio Zutphen niet eens zo zeldzaam. De vogel wordt echter door maar weinig mensen opgemerkt. De reden is dat, hoewel de vogel van nabij en in de zon opvallende kleuren heeft, dit in het veld niet altijd even gemakkelijk te zien is. IJsvogels vliegen niet vaak en wanneer ze vliegen gaat dat meestal heel laag over het water of over graslanden of door het bos tussen nestplek en de verschillende plaatsen om te gaan vissen. Dat vliegen gaat dus echt razendsnel, overal langs en tussendoor, waardoor je er wel heel alert op moet zijn wil het je opvallen.

Het enige wat een snel voorbij scheurende ijsvogel verraad is de relatief luide roep. Met een tussenpoze van steeds enige seconde is dit een luide piep. Maar ook dat ontgaat je volledig wanneer je daar niet op alert bent. Ben je dat wel, dan kun je de roep van de ijsvogel al van verre horen en dan komt die er echt aan, laag en loeihard over het water scherend. Prachtgezicht.

In en rond Zutphen kun je ijsvogels overal tegen komen waar water is. Het is een kwestie van overhangende takken boven het water afspeuren met de kijker en opletten wanneer je de roep hoort. Op Waarneming.nl heb ik een geluidje neergezet van een ijsvogel die najaar 2006 langs de trektelpost vloog: https://waarneming.nl/sound/5/135.mp3

Wanneer je weet waar een ijsvogel zich regelmatig ophoud krijg je misschien de kans de vogel eens heel goed te bekijken of zoals hieronder, te fotograferen. De foto's op deze pagina zijn 5 mei 2007 langs de Berkel gemaakt door Jeroen Kuipers. Het kostte hem wel enige uren doodstil zitten onder een camouflagenet voordat hij dit voor elkaar had, maar dan heb je een ook een ervaring die je niet licht zult vergeten; en natuurlijk een paar prachtplaatjes.

Voor de Zutphenaren: Wanneer je geen zin hebt om ver te fietsen en lang te zoeken om een ijsvogel te zien, dan is De Vijver daar een prima plek voor. Speur de overhangende takken af en blijf alert op het geluid. Alleen in de broedtijd zit die er niet constant, maar in najaar, voorjaar en winter zijn er altijd wel een of twee vogels aanwezig.

IJsvogel gezien? Geef het even door op Waarneming.nl
Hier een overzicht van waarnemingen uit de regio