Jaarboek 2019
Inhoud:
 • Voorwoord: kleine karekiet
 • Weidevogelbescherming in 2018 en 2019
 • De excursies in 2019
 • Meetnet urbane soorten: MUS
 • Het Reestdalweekeind in mei
 • Succesvol broedgeval van de grauwe klauwier in de Ravenswaarden
 • Provinciaal beleid: spreeuw en roek lijken gered, nu de ganzen nog!
 • De jonge vogelaars
 • Jaarverslag uilenwerkgroep de Oelenwappers 2019
 • Ringverslag ringstation Eefde 2019
 • Ringverslag ringstation Klarenbeek 2019
 • In memoriam John Kerssen
 • Bestuursverslag 2019
Jaarboek 2018
Inhoud:
 • Succes voor de VWG bij het faunabeleid van de provincie
 • De jonge vogelaars
 • Meerkoetenprocedure in 2018
 • Ringer worden
 • Jaarverslag vogelringstation Eefde
 • Excursies in 2018
 • Weekeindje Tiengemeten
 • Broedvogels van het Emerpark in 2018
 • De roek in 2018, opnieuw in mineur
 • Kijkhut Rammelwaard zonder vogels?
 • Bestuursverslag 2018
Jaarboek 2017
Inhoud:
 • Gierzwaluwkasten
 • Mezen verslaan processierups
 • Knobbelzwanenstrijd
 • Roeken in 2016 en 2017
 • Uilenwerkgroep 'de Oelenwappers
 • Excursies
 • Weidevogelbescherming in 2016 en 2017
 • Bosuilen in de Boompjes
 • Kijkhutperikelen
 • Jonge vogelaars
 • Prachtig jaar voor de slechtvalk
 • Knobbelzwanen in Zutphen
 • Zwartbuikwaterspreeuw: 7 november 2015 ? 7 november 2017
 • Bestuursverslag 2017
Jaarboek 2016
Inhoud:
 • Juridische strijd tegen het afschieten van knobbelzwanen
 • Bevers in Zutphen
 • Excursies
 • Onverwachte opwinding op 10 januari
 • Mijn Zutphense vogel big year
 • Uilenwerkgroep 'de Oelenwappers'
 • Dramatisch jaar voor de slechtvalk
 • Bestuursverslag 2016
Jaarboek 2015
Inhoud:
 • Bestuursverslag 2015
 • Verslag jubileumactiviteiten
 • Inzending Frank Schrey - eerste prijs vogelwedstrijd
 • Verslag uilenwerkgroep Zutphen 'de Oelenwappers'
 • Verslag meetnet urbane soorten (MUS)
 • Verslag vogelringstation Klarenbeek
 • Weidevogelverslag
 • Verslag excursiecommissie
 • Ganzen en zwanen: rechtszaken
Jaarboek 2014
Inhoud:
 • In gesprek met de oprichters van de VWG
 • Geslaagd broedgeval Slechtvalk in de stad Zutphen
 • Tien jaar excursies met de vogelwerkgroep
 • Broedvogels van Hackfort en 't Suderas en omgeving in 2013
 • De Huiszwaluw als broedvogel in Zutphen en omgeving
 • Verslag Uilenwerkgroep 'de Oelewappers' over 2014
 • De ontwikkeling van de Roek vanaf 2005
 • Voorkomen Slechtvalk in en rond Zutphen 2005-2015
 • De Ooievaar als broedvogel tussen 2005 en 2014
 • Januaritelling 2015
 • Het ringen van Ooievaars
 • Bestuursverslag vogelwerkgroep 2005-2015
 • Overzicht artikelen jaarboeken 2005-2013
Jaarboek 2013
Inhoud:
 • Broedvogels van de Gorsselse Heide
 • Bigyear 2013
 • Meetnet Urbane Soorten Zutphen
 • Broedende Knobbelzwanen in Zutphen in 2013
 • Verslag 2013 uilenwerkgroep Zutphen 'De Oelenwappers'
 • Vogelringstation Klarenbeek - jaarverslag ringactiviteiten 2013
 • De Roek in Zutphen en omgeving in 2013
 • Weidevogelbescherming 2012 en 2013 Zutphen en Warnsveld
 • Excursies 2013
 • Bestuursverslag 2013
Jaarboek 2012
Inhoud:
 • Broedresultaten Oeverzwaluwen in en rond Zutphen in de jaren 2011 en 2012
 • De Knobbelzwaan als broedvogel in en rond de stad Zutphen in 2012
 • vwgzutphen.waarneming.nl in 2012
 • Vogels komende jaren niet veilig voor 'atlassers'
 • Verslag 2012 Uilenwerkgroep Zutphen 'de Oelenwappers'
 • Weidevogelverslag 2012 van de ijsbaan Zutphen
 • Vogelringstation (VRS) Klarenbeek - Jaarverslag Ringactiviteiten 2012
 • Verslag Excursiecommissie 2012
 • Bestuursverslag 2012
Jaarboek 2011
Inhoud:
 • Vestiging Middelste Bonte Specht als broedvogel rond Zutphen
 • Gierzwaluw onderzoek Zutphen 2011
 • Als je de vogels weer hoort zingen
 • Verslag 2011 Uilenwerkgrep de Oelenwappers
 • Knobbelzwanen in en rond Zutphen
 • Grauwe Ganzen van De Vijver
 • Weidevogelbescherming 2011 Zutphen en omstreken
 • Van de excursiecommissie
 • Bestuursverslag 2011
Jaarboek 2010
Inhoud:
 • Verslag 2010 Uilenwerkgroep Zutphen
 • Broedresultaten Oeverzwaluwen in 2010 in Zutphen en omgeving
 • Het stedelijk gebied van Zutphen als toevluchtsoord voor vogels in de winter
 • Weidevogelbescherming 2010 Tichelbeekse Waarden e.o.
 • De Roek in Zutphen en omgeving in 2010
 • Broedvogels van Staatsbosbeheerterreinen langs de IJssel
 • Bestuursverslag 2010

Jaarboek 2009
Inhoud:
 • De Roek in Zutphen en omgeving in 2009
 • Broedresultaten Oeverzwaluwen in 2009 in Zutphen en omgeving
 • De Ooievaar in het werkgebied van de Vogelwerkgroep
 • Weidevogelbescherming 2009 Tichelbeekse Waarden en omstreken
 • Slechtvalk ontdekt nestkast in toren Walburgis
 • Werkgroep de oelewappers
 • Broedvogels van de IJsseluiterwaard Cortenoever in 2008 en 2009 met een terugblik tot 1975
 • Januaritellingen in de regio Zutphen 2006 t/m 2010: Kolgans, Boomklever en Boomkruiper
 • Bestuursverslag 2009
Jaarboek 2008
Inhoud:
 • Natuurbescherming
 • Broedvogelonderzoek Empese en Tondense heide
 • Broedvogels van woonwijk Welgelegen in 2006
 • Broedvogels van woonwijk Het Laakse Veld in 2006
 • Jonge Kauw ontmoet Zwarte Kraai
 • De broedresultaten van de Oeverzwaluwen in het jaar 2008
 • Weidevogelbescherming 2008 Tichelbeekse Waarden
 • Watervogels in de stad Zutphen in 2008
 • Voorjaarsfenologie 2005 - 2008
 • Verkeersslachtoffers in 2006 - 2008
 • Bestuursverslag 2008
Jaarboek 2007
Inhoud:
 • Voorwoord: Om arenden te zien moet je met veel zijn.
 • Oeverzwaluwen in de Stokebrandsweerd
 • Broedresultaten Oeverzwaluwen in 2007 in Zutphen en omgeving
 • Buizerds in januari 2006: 352 of 450?
 • Verspreiding van roofvogels op Hackfort en Starink 2007
 • Weidevogelbescherming Tichelbeekse Waarden 2007
 • De Ooievaar in het werkgebied van VWG Zutphen
 • Vogels als verkeersslachtoffers in Zutphen
 • Zeldzame broedvogels en kolonievogels 2007
 • De Roek in Zutphen en omgeving in 2007
 • Bestuursverslag 2007

Jaarboek 2006 Inhoud:
 • Maandelijkse watervogeltellingen langs de IJssel in 2005 - 2006
 • Broedvogels van woonwijk 'De Ooyerhoek'2001 en 2006
 • Broedseizoen Oeverzwaluwen Bronsbergen 2006
 • www.vwg-zutphen.nl
 • Bekvechten
 • De Huiszwaluw in de streek van IJssel en Berkel
 • De roofvogels van Hackfort en Starink in 2006
 • Broedvogels van het landgoed Hackfort: deelgebied Baakse weg - Veengoot
 • Fazanten in de omgeving van Zutphen
 • Weidevogels Tichelbeekse waarden 2006 (Zutphens deel)
 • Duiven tellen in de binnenstad
 • Broedvogels van het Landgoed Voorstonden in 2006
 • Een IJsvogelbroedwand in de Klarenbeek
 • Zeldzame broedvogels en kolonievogels 2006
 • Bestuursverslag 2006
Jaarboek 2005
Inhoud:
 • De Roek in Zutphen en omgeving
 • Broedvogelonderzoek Tichelbeekse waarden 2005
 • Broedvogels in de stad Zutphen (Berkelgebied-Deventerwegkwartier) 2005
 • Broedvogels van het landgoed Hackfort 2005
 • De roofvogels van Hackfort en Starink in 2005
 • Nestkast voor Slechtvalk geplaatst maar nog niet geopend
 • Broedvogels van de Ravenswaarden 2005
 • Fenologie
 • Zeldzame broedvogels en kolonievogels 2005
 • Bestuursverslag 2005