Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Werkgebied

Het totale werkgebied van de vogelwerkgroep beslaat 192 km2, zie onderstaande kaarten.

Verder is er als pdf beschikbaar:

Kaart van het werkgebied met nummering van atlasblokken en kilometerhokken
Onderverdeling van het werkgebied in 68 telgebieden zoals die sinds 2018 gehanteerd wordt tijdens de januaritellingen (42 mB)


Grens werkgebied in rood met gemeentegrenzen in zwart


Grens werkgebied in rood met atlasblokken (5 x 5 km)