Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Vogelcursus

De vogelwerkgroep organiseert regelmatig cursussen, meestal in het voorjaar, soms ook in het najaar. Leden ontvangen bericht over nieuwe cursussen van de vogelwerkgroep via de mail. Cursussen melden we ook op de website.

Beginnerscursus voorjaar 2022 (onder voorbehoud)

********** DEZE CURSUS IS INMIDDELS VOL **********

Het programma is hetzelfde als in 2020. We hopen dat alle lessen en excursies dit keer wel door kunnen gaan. De theorieavonden zijn in Waterkracht, in de grote zaal, zodat we genoeg ruimte hebben om als dat nodig mocht zijn afstand te kunnen houden. Op woensdagavonden van 19.45 tot 22.00 uur. De excursies zijn in kleine groepjes op de zaterdagochtend na de theorieavond.

Les 1: Herkennen van vogels woe 23 februari 2022 excursie za 26 februari
Les 2: Vogels van tuin en park woe 16 maart za 19 maart
Les 3: Vogels van het open veld woe 6 april za 9 april
Les 4: Vogels van heide en bosrand woe 11 mei za 14 mei
Les 5: Vogels van de stad woe 1 juni za 4 juni
Les 6: Afsluitende avond woe 15 juni

Kosten voor de hele cursus, inclusief koffie/thee: € 80,-

Vervolgcursus Vogelzang 2022 (onder voorbehoud)

In het voorjaar van 2022 biedt de VWG een vervolgcursus aan voor vogelaars die de smaak te pakken hebben gekregen. De cursus is gericht op vooral zangvogels en het leren herkennen van hun zang. De cursus bestaat uit 5 lessen op woensdagavond en 4 excursies op de aansluitende zaterdag(ochtend) en 1 op zondag.

Meer informatie: Cursus Vogelzang 2022.pdf