Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Agenda voorjaar 2022 (voorlopig)

Beste mensen,

Op zondag 13 februari 2022 staat er weer een excursie naar de Ossenwaard gepland en gelukkig mogen we weer. Dit 'nieuwe natuur'-gebiedje ligt aan de westkant van de IJssel ten noorden van de spoorbrug bij Deventer.

We vertrekken om 8.30 uur van het station van Deventer (de trein komt aan om 8.15 uur) en wandelen via het Rijsterborghpark over de spoorbrug naar de Ossenwaard. Zie kaartje. Parkeren kan eventueel in de garage onder het station. De ingang van de Ossenwaard kun je de auto ook neerzetten (zie kaartje) maar dan mis je de vogels in het Rijsterborghpark en een groot deel van de excursie. Bijgaand wat informatie van de stichting IJssellandschap over het gebied. Omdat ik niet ver van dit gebied woon kom ik er regelmatig. Altijd een genoegen om er te struinen en te genieten van het gebied en de vogels. Het kan er erg nat zijn, dus trek waterdicht schoeisel aan.

Aanmelden kan bij mij, maar graag alleen per mail: eveline.moria@gmail.com

Eveline Vinke

PS. De coronabesmettingen zijn hoog. Bij klachten of bij twijfel vragen we jullie niet mee te gaan.
Voor een overzicht van de excursies klik hier.

Februari: algemene ledenvergadering, nader bericht volgt.

Februari: beginners cursus; deze cursus is vol.

Maart: Vervolg cursus vogelzang. Hiervoor is nog plek. Voor verdere informatie zie Cursus Vogelzang 2022.pdf

Ter informatie: onderstaand de agenda van het najaar 2021.

VWG-cafés najaar 2021

Er is een VWG-café gepland op 15/11. Locatie en tijdstip zijn nog niet exact bekend.

Zondag 17 oktober - Lezing Dick de Vos bij Geluksvogels

Dick de Vos is auteur van 'Wat zingt daar?', 'Vogelzang van Nederland', 'Veldgids Vogelzang', 'Veldgids Vogeltrek' en 'Ode aan de nachtegaal'. Op 17 oktober houdt hij een lezing over vogeltrek in de winkel 'Geluksvogels' aan de Schupstoel in Zutphen, van 15 tot 17 uur. Kaarten zijn voor 5 euro verkrijgbaar in de winkel of in de webshop van Geluksvogels.

Excursie

De excursiecommissie organiseert een weekend Texel, 29-31 oktober 2021 (nadere info in de nieuwsbrief van juli). Er is een programma voor de excursie; dat wordt pas bekend gemaakt als zeker is dat de excursie doorgang kan vinden.

Woensdag 3 november - Algemene ledenvergadering

De Theetuin, IJselweg 13, 7233 SJ Vierakker.
Inloop vanaf 19.30, start programma om 20.00.
Graag aanmelden voor 1 november. We volgen de dan geldende coronamaatregelen.

In het officiële gedeelte het aftreden van drie bestuursleden: Frans Parmentier (penningmeester), Remke van Rijswijk (secretaris) en Carin Barendregt (algemeen bestuurslid). Alledrie stellen ze zich opnieuw verkiesbaar. Hans Grotenhuis treedt in het voorjaar van 2022 af, hij zal zich niet herkiesbaar stellen. Heeft u belangstelling voor één van deze functies, meldt dat dan voor 1 november bij het secretariaat.
We willen deze ALV ook aangrijpen om afscheid te nemen van onze vorige voorzitter: Steven de Bie. Mary Mombarg heeft al een tijd geleden zijn functie overgenomen, maar dit is de eerste gelegenheid om hier samen met de leden aandacht aan te geven.
Na de pauze: hoe gaat het met 'onze' watervogels? Michel Klemann zal ons bijpraten over 15 jaar watervogeltellingen in en rond Zutphen.

Zondag 21 november - Excursie naar de Nijenbeker Klei

Informatie over de excursie: Nijenbeker Klei.pdf